Polityka prywatności – Vitis-Cosmetics

Polityka prywatności

 1. Operatorem Serwisu i Administratorem Danych jest: VITIS-COSMETICS sp. z o.o., Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki, NIP: 5581871436, regon: 383336602
  kontakt Karolina Dacyk, k.dacyk@vitis-cosmetics.com, tel. 695 711 123
 2. W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych –Marek Mierzejewski . Kontakt mailowy: informatyk@agro-land.eu.com
 3. Dane osobowe przetwarzane mogą być w celach kontaktowych, zawarcia oraz realizacji umowy dotyczącej zakupu w sklepie internetowym, obsługi procesu reklamacji, wystawienia dokumentów księgowych, marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pełne treści klauzul informacyjnych:
  • dla osób korzystających z formularza kontaktowego,
  • dla osób składających zamówienia w sklepie internetowym
   znajdują się w załącznikach do niniejszej polityki.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne przetrzymujące zawartość koszyka
  • stała zgoda na używanie ciastek
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 12. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Administratorem Danych jest: VITIS-COSMETICS sp. z o.o., Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki, NIP: 5581871436, regon: 383336602
  kontakt Karolina Dacyk, k.dacyk@vitis-cosmetics.com, tel. 695 711 123
 2. W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Marek Mierzejewski . Kontakt mailowy: informatyk@agro-land.eu.com
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu – udzielenia odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem Danych jest: VITIS-COSMETICS sp. z o.o., Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki, NIP: 5581871436, regon: 383336602
  kontakt Karolina Dacyk, k.dacyk@vitis-cosmetics.com, tel. 695 711 123
 2. W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Marek Mierzejewski . Kontakt mailowy: informatyk@agro-land.eu.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego);
  2. Obsługa procesu reklamacji: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (realizacja umowy) art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego);
  3. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur): art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego;
  4. Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –marketing bezpośredni własnych usług lub towarów);
  5. Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności. Odbiorcami danych będą ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji umowy lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu -pkt 3 powyżej). Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia.